Přihlášky elektro ČEZ a RWE

Provádíme revize odběrného místa pro osazení elektroměru a potvrzení přihlášky k odběru elektrické energie pro rozvodné závody. Zajišťujeme projednání nových žádostí a žádostí o zvýšení příkonu u rozvodných podniků, účinná pomoc při jednání s rozvodnými závody, změny jističů, sazby, změny umístění elektroměrů, kontrolu, úpravy a revize přípojek odběrných míst tak, aby odpovídaly připojovacím podmínkám stanovenými ČEZ, RWE pro
osazení elektroměru.

Nesplnění těchto podmínek je důvodem k nepřipojení odběrného místa.

Potvrzujeme a vystavujeme přihlášky pro odběrná místa, přihlášky a revize odběrných míst ČEZ a RWE.

Při předložení této výchozí revize elektro a přihlášky Vám bude osazen elektroměr.