Revize

Nově Vám nabízíme provedení revizí el. zařízení do 1000V /objekty, stroje/ , spotřebičů /ruční nářadí, aj./ a hromosvodů. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení. Revize ručního nářadí a spotřebičů jsou prováděny v elektronické podobě . Zařízení Vám označíme štítkem s čárovým kódem a zaneseme do přehledné databáze s možností exportu např. do formátu PDF a jiných.

Proč provádět revize?
Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 488/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

Revize el. zařízení do 1000V se rozumí :

• revize elektro bytových domů a rodinných domů
• revize elektro bytových jednotek a bytových částí (dílčí revize)
• revize elektro živnostenských provozoven a průmyslových provozů
• revize elektro kancelářských budov a objektů státní správy
• revize elektro prozatímních zařízení – staveniště, aj.
• revize bezpečnostních zařízení /EZS,EPS,CCTV, ACCESS, aj./
• revize hromosvodů
• revize ručního nářadí, spotřebičů
termíny revizí dle ČSN: http://eltest.cz/terminy-revizi/ – okopírovat tabulky

 

 

Termíny revizí

» revize elektrospotřebičů   »  elektrorevize

Lhůta pravidelných revizí dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500

Pořadové číslo Druh prostředí Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
1 Normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
2 Studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
3 Horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
4 Vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
5 Mokré 1 AD2 až AD8, AF4
6 Se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
7 S extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
8 Prašné s prachem nehořlavým 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
9 S otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3
10 S biologickými škůdci 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2
11 Pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2, AG3, BE2, BE3
12* Pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu
13 Venkovní 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
14 Pod přístřeškem 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
1 Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3, BD4
2* Zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1
3 Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4, BA2
4* Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2 CA2
5 Pojízdné a převozné prostředky 1  
6 Prozatímní zařízení staveniště 0,5  

*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305

Pořadové číslo Druh objektu Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
1 Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2 BE2, BE3, CA2
2* Ostatní 4 Všechny kromě BE2, BE3, CA2

*A vždy ihned po zásahu bleskem.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610 ed.2

Skupina el. spotřebičů používaných

Spotřebiče a nářadí držené v ruce

Ostatní  nepřipevněné spotřebiče

třída

Revize

třída

Revize

A
pro pronájem

před vydáním uživateli

před vydáním uživateli

B
ve venkovním prostoru (stavby)

I

II, III

3 měsíce

6 měsíců

I, II, III

6 měsíců

C
ve vnitřních prostorách (řemesla)

I

II, III

6 měsíců

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

D
ve veřejných prostorách (školy,  hotely )

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

E
při administrativní činnosti

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců